Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Urbanismo

Concelleiro: Angel Alvariño (PSOE)
Comision informativa de area: Urbanismo
Calendario da comision: 1º xoves do mes ás 12:00
Asistentes na comision: Ignacio Cabezon (PP), Cristina Bouza (Grupo Mixto)
MOVENEDA - Concelleiro neste Área: Carlos Caaveiro
MOVENEDA - Responsables de Area: Cesar Martinez

Que competencias ten a Concellería de Urbanismo?

Correspondelle a dirección, inspección e control de toda a actividade de xestión e execución pra garantir que toda actuación se fai conforme á ordeación do territorio e urbanística. Ten tamén as seguintes funcións: tramitación de licencias de obra, de primera ocupación, renovación, segregación, etc..., certificados urbanísticos, calificacions territoriais, certificados de Escritura Pública (parcelas de subasta), certificados de alineacions e rasantes, disciplina urbanística, alegacions e recursos, denuncias de particulares, proxectos de obras municipais, xestión desubvencions.. etc.

Non hai artigos nesta categoría. Nas subcategorías nesta páxina, pode que conteñan artigos.

Está eiquí: Home Urbanismo