Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Actividade do Concello

Pleno extraordinario: Convenio de transporte metropolitano

Publicamos o video do Pleno Extraordinario do Concello de Neda celebrado onte martes 3 de novembro. O punto único da orde do día era a votación da adhesión de Neda ó Convenio de Transporte Metropolitano da area de Ferrol proposto pola Xunta de Galicia, que regula o servizo, prezos e bonificacións do transporte público.

O pleno só durou 8 minutos, porque a exposición de motivos do alcalde foi breve xa que únicamente puido dicir que era necesario e era bon para Neda. Por parte da oposición, o PP non fixo preguntas e votou a favor. Polo grupo mixto, a Concelleira do BNG Neda, Cristina Bouza, non asistiu ó pleno.

Por parte de MOVENEDA, o concelleiro Juan Carlos Pita efectuou várias preguntas sobre as negociacións que levou a cabo o concello e pola fórmula aplicada para calcular a achega que Neda aporta neste convenio. A estas preguntas, o alcalde Alvariño non deu mais resposta que repetir a exposición: "é bon para Neda e se leva facendo así moitos anos". O concelleiro Pita tamén destacou a actitude antidemocratica do Concelleiro encargado da Area de Transportes, José Manuel Sanmartín, que na Comision de Área da semana pasada se negou a informar ós concelleiros sobre este Convenio de Transporte

A adhesión foi aprobada cos votos a favor de PSOE e PP, e a abstención de MOVENEDA

Primeiro pleno da lexislatura 2019-2023

No día de mañá, sábado 15 de xuño, ás 11:00h, vaise celebrar o pleno de investidura e toma de posesión dos concelleiros. O acto marcará o inicio da lexislatura 2019-2023.

A reducción a un concelleiro fai que Moveneda perda a condicion de Grupo Municipal propio e pase a formar parte do Grupo Mixto.

Fieis ó noso espírito de fomentar a participación e a información dos veciños na vida política do Concello, vos convidamos a asistir ó acto.

PlenoExtraordinario do Concello de Neda celebrado o pasado lúns 2019-04-29.

 Este Pleno tivo dous puntos da orde do día: Unha Modificación de Crédito e o sorteo das mesas electoráis para a xornada de votación das vindeiras Municipais2019.

A Modificacion de Credito a propuxo o Goberno Municipal porque o Concello de Neda ven de gañar un xuicio contra o BBVA España por mor dun credito que firmou o anterior alcalde Ignacio Cabezón, e que contiña unha cláusula tóxica, polo que se pagaba un recargo do 25% en caso de amortizacion anticipada.
No pleno, o Partido Popular de Neda e o seu candidato Ignacio Cabezon foi incapaz de asumir o erro e as responsabilidades por ter asinado este credito lesivo para o concello e botoulle as culpas os tecnicos e funcionarios municipais.

A preguntas de MOVENEDA (Minuto 1:40 https://youtu.be/h7mTcmRUUY0?t=578), Angel Alvariño recoñeceu que o pago inmediato de 235.000€ do credito vai disminuir a capacidade de inversion do concello para este ano. Outro regalo envenado do pp ao Concello de Neda.

O segundo punto foi o sorteo dos compoñentes das mesas electorais para as vin deiras eleccions municipais. Pódese ver a partires do minuto 9:40 (https://youtu.be/h7mTcmRUUY0?t=578)

O video esta cortado, suprimindo os tempos de espera mentres se producia o sorteo das mesas nas dependencias dos funcionarios.

Pleno Extraordinario, luns 29 de abril

Xa no pleno do Concello de Neda. Primeiro punto: modificación extraordinaria de crédito por mor da sentencia que anula un crédito co BBVA. O Grupo Municipal Populares de NEDA vota en contra da súa propia xestión e recoñece que a contratación por parte do goberno de Ignacio Cabezón dun crédito con clausulas tóxicas foi un erro.

Pleno Extraordinario, o vindeiro luns 29 de abril

Mañá luns dia 29 ás 12:00 terá lugar o Pleno Extraordinario do Concello de Neda na que se procederá ao sorteo das mesas electorais para as eleccións municipais de maio.
Así mesmo vaise tratar a modificación de crédito necesaria para proceder á cancelación do "crédito estrela" de 580.000€ asinado na época de Ignacio Cabezón e que un xulgado acaba de anular que legalmente se coñece por "error vicio", pero que básicamente é un producto bancario  tóxico similar ás "preferentes", desgrazadamente moi coñecidas por moitas persoas.

Convocatoria Pleno Ordinario para o 1 de abril

Mañá luns dia 1 de abril ás 10:00 h, celebrase un dos últimos plenos desta lexislatura no Concello de Neda. Nel se vai proceder ó sorteo dos integrantes das mesas para estes procesos electorais nos que andamos inmersos.

Se queredes que traslademos algunha pregunta ó grupo municipal, podedes enviarnola por email ou chamando por tlfno. E lembrade que os plenos son abertos, polo que vos convidamos a asistir.

Pleno Ordinario o vindeiro luns 1 de abril, as 10:00h

Mañá luns dia 1 de abril ás 10:00 h, celebrase un dos últimos plenos desta lexislatura no Concello de Neda.
Nel se vai proceder ó sorteo dos integrantes das mesas para estes procesos electorais nos que andamos inmersos.
Se queredes que traslademos algunha pregunta ó grupo municipal, podedes enviarnola por email ou chamando por tlfno.E lembrade que os plenos son abertos, polo que vos convidamos a asistir.

Video do Pleno Ordinario do 22 de outubro

Publicamos o video do Pleno Ordinario do Concello de Neda celebrado o pasado 22 de outubro de 2018. Neste pleno se deu aprobacion as proposta de adxudicacion das licitacions dos contratos de limpeza de edificios e locais municipais. Tamen o contrato do servizo de Axuda no Fogar.

Tamén se votaron varias mocións. Entre elas unha do BNG en apoio as persoas encausadas pola protesta no Pazo de Meiras.

Neste pleno, o Alcalde Alvariño non vetou as mocións de MOVENEDA, como aconteceu no anterior pleno. Debatironse e votaronse as seguintes:

- Moción presentada anteriormente, en concreto en marzo de 2017 e que estaba pendente de votación, para a modificación da ordenanza número 8 para dotar o Concello de Neda de ferramentas legais para cobrarlle un imposto as empresas electricas polo uso do dominio público. O PSOE, o PP e CG (Antonio Seijo) votaron en contra, o BNG abstivose. Deste xeito, estes grupos políticos prefiren que Neda quede atrás no proceso que seguen concellos como o de Naron ou o de Arteixo (gobernado polo PP) que xa teñen estas ferramentas e que permiten recaudar impostos a estas empresas e asi aliviar os que nos cargan os veciños.
A quen defenden o PSOE e o PP, as electricas ou á veciñanza?

A outra moción debatida foi a da defensa do sistema público de pensións. Esta moción foi presentada pola asamblea comarcal da Plataforma Estatal de Defensa das Pensións Públicas, e MOVENEDA asumíu a súa defensa. PP e PSOE volveron a poñerse dacordo para rexeitala.

A terceira moción de MOVENEDA pedía que nos procesos de contratación do Concello se incluisen nas valoracións de ofertas criterios sociais, medioambianentais, etc e non só se valore o factor prezo. Entre outras cousas pediamos que se valorase positivamente que as empresas licitadoras tivesen maioria de contratos fixos, maioria de contratos a tempo completo, que cumplisen a paridade de xénero, que non tivesen despidos improcedentes ou non contratasen a traves de ETTs. Todo medidas para protexer ao persoal das mesmas, que en definitiva son tamén parte da veciñanza do Concello.
Tamen pediamos que se valorase positivamente nos procesos de contratacion cuestions medioambientais, e mesmo que as empresas estiveses dotadas e aplicasen procedimentos de normalizacion linguistica.

PP e PSOE votaron en contra.

ROGOS E PREGUNTAS

Por ultimo no turno de rogos e preguntas, MOVENEDA volveu a facer a laboura de control democratico da accion de goberno con una bateria de preguntas e cuestions, toda vez que este tripartito segue a incumplir o acordado e non celebra as Comisións Informativas de Area, boicoteando a normal laboura de control  da oposicion (da que traballa.)

No turno de interpelacións dos veciños a corporacion houbo duas interveción destacadas.
Dous veciños denunciaron a situacion da Agrupacion Parroquial, onde supostamente houbo un desfalco de cartos e acusacions cruzadas.

Tamen unha veciña interpelou o alcalde pedindo explicacións por no ser atendida en galego polos funcionarios do Concello. As desculpas e o compromiso do Alcalde de aclarar e corrixir o asunto, voaron polos aires coa intervención fóra de tono da Tenente de Alcalde Ana Rosa Pena, que chegou incluso a acusar á veciña de mentir, tal e como se recolle no vídeo.

O pleno do veto antidemocrático - Xullo de 2018

Publicamos o video do Pleno Ordinario do Concello de Neda celebrado o pasado luns 30 de xullo de 2018.

Neste pleno, e por primeira vez na lexislatura, vetouse polo Alcalde o feito de que MOVENEDA presentase tres mocións para o seu debate e votación no mesmo dun xeito antidemocrático, autoritario e, ao ser un acto dictado como unha potestade discrecional, sin que o Alcalde motivara esta decisión. Membros do seu propio partido teñen calificado feitos similares, cando son eles os que sufren, como "actitudes absolutistas e caciquiles".

Tratábase dun pleno ordinario, as mocións presentaronse como no resto da lexislatura antes da comisión previa ao pleno, polo que o veto conxunto de PSOE, PP, BNG e CG só pode entenderse dentro da estratexia de torpedeo e de dificultar a laboura de participación e control que MOVENEDA exerce de xeito lexitimo.Xa metidos no contido do pleno, destacamos que se aprobaron as licitacións dos contratos do Servizo de Limpeza de de edificios e locais municipais, do mantemento do pavillon deportivo e instalacións anexas.
Minuto 3:00

Ler máis...

Video do Pleno Ordinario do Concello Neda, 2018-05-28

Publicamos o video do ultimo pleno ordinario do Concello de Neda celebrado o pasado  2018-05-28 Pleno Ordinario Concello Neda

Os puntos debatidos foron:

 • Aprobación da acta anterior.
 • Dacion en conta dos decretos da Alcaldía.
 • Rectificacion anual do inventario municipal de ben e dereitos.

Xa como temas de mais calado:

 • Aprobacion da Ordenanza Municipal de axudas á rehabilitación de vivendas no casco antigo de Neda
 • Adhesion o Protocolo de actuacion da Xunta e a FEGAMP para fomento de creacion de empresas.
 • Modificacion da Ordenanza Nº1 sobre bens inmobles IBI
 • Modificacion da Ordenanza Nº3 do imposto de contruccions ICIO
 • Modificacion da Ordenanza Nº14 do imposto de actividades economicas IAE
 • Modificacion da Ordenanza Nº16 das taxas de utilizacion de pavillon e ximnasio municipal, escolas deportivas e culturais e sauna.

E por ultimo tivo lugar o turno de Rogos e Preguntas, no que os veciños, a traveso dos concelleiros de MOVENEDA, exercimos a necesaria laboura de control democrático da accion de goberno.

Convocatoria de Plenor Ordinario para o vindeiro 28 de maio

Nos foi comunicada a convocatoria do Pleno Ordinario do mes de maio para o luns día 28 ás 12:00 h. Aparte dos cambios en algunhas das ordenanzas municipais, teremos sesion de Rogos e Preguntas nos que exerceremos a laboura de control democratico do goberno municipal.

2018-04-08 Pleno Ordinario do Concello de Neda (Aprobación Presupostos)

Publicamos o pleno ordinario do Concello de Neda correspondente ó 8 de abril de 2018, referido á aprobación dos presupostos municipais do exercicio 2018.

Queremos pedirvos desculpas por tardar catro meses en publicar o video. A grabación orixinal ocupa máis de 2,5Gb en tres cachos tivemos bastantes problemas técnicos para unilos e subilo.
Grazas pola vosa comprensión.

MOVENEDA informa da Comision de Asuntos Sociais, Terceira Idade e Igualdade

Este e o resumo do que se tratou na pasada Comisión Informativa de Servizos Sociais, 3ª Idade e Igualdade realizada o día 17/11/2017 coa asistencia de todos os integrantes da comisión e coa presencia da Traballadora Social.

Informes e propostas da Presidenta, Ana Rosa Pena:

ESCOLA INFANTIL

- Neste momento hai 18 nenos matriculados.
- A Xunta aínda non fixo a inspección final tras a apertura, polo que as posibles modificacións nas instalacións aínda seguen á espera desta inspección.
- A Xunta segue sen asinar o convenio para a dotación do material da escola (+/- 18.000 €) que polo momento foi asumido polo Concello. De este equipamento pagouse unha factura pendente da antiga librería Galicia (1.286,33 €).

Cheques-agasallo Nadal:

- En 2016 o importe por neno foi de 75 € ; en 2017 ampliarase a 100 €.
- A antiga librería Galicia pasou ao cobro a factura de 750 € do Nadal anterior.

Ler máis...

PlenoOrdinario do Concello de Neda, celebrado o pasado 2017-11-27.

Publicamos o video completo do PlenoOrdinario do Concello de Neda, celebrado o pasado 2017-11-27.

Dende o minuto 53 ( https://youtu.be/dcLjjRxh9aQ?t=3170 ) podedes ver a intervención dos concelleiros de MOVENEDA.

Antes xa presentamos 2 mocións que foron aprobadas, a primeira instando á Xunta de Galicia á derogación da Lei de Fomento de Medidas Empresariais e a segunda instando ao Concello á redación dunha Ordenanza de Protección Animal e Convivencia co gallo da recente aprobación da Lei de Benestar Animal.

O turno de Rogos e Preguntas foi usado coma Sesión Informativa e de Control ó Goberno toda vez que este tripartito ven de reducir as convocatorias de Comisións Informativas de Área o que dificulta o traballo da oposición e torpedea o máis básico funcionamento democrático da institución municipal.

PlenoOrdinario do Concello de Neda

Pleno Ordinario no Concello de Neda. Tan só 13 veciños no público. Verifícase que o cambio dos horarios dos plenos imposto polo tripartito esta a perxudicar gravemente a participación dos veciños na vida politica do Concello.

Nin PSOE nin BNG nin CG (Antonio Seijo) queren transparencia.

Homenaxe a Don Paco da Merced, o médico dos pobres

O vindeiro domingo 3 de decembro ás 12.30 h, Ofrenda Floral en homenaxe a Don Paco da Merced, "O médico dos pobres". O acto terá lugar na praza da Estatua de Don Paco. Convidamos a veciñanza a participar na lembranza desta relevante figura.

Video do Pleno ordinario de setembrode 2017: retirada do titulo de Alcalde Honoraio a Franco

Publicamos o video do Pleno Ordinario celebrado no Concello de Neda esta pasado luns dia 25 de setembro. Un dos asuntos importantes que se tratou nel foi a mocion do BNG acerca do Pazo de Meiras e a retirada do titulo de Alcalde Honorario de Neda que ate o de agora ostantaba o dictador Francisco Franco.

No turno de Rogos e Preguntas os concelleiros de Moveneda interpelaron os membros do goberno tripartito acerca de do control do cumplimento dos contratos de servizos coma desbroces e limpeza.

Video do Pleno ordinario de xullo de 2017

Para todos aqueles que non podedes asistir ós plenos, sobor de todo tras do cambio de horarios, publicamos o video grabado no Pleno Ordinario celebrado o pasado 31 de xullo de 2017.

Vos lembramos que mañá día 25 de setembro está convocado o seguinte Pleno, on de se vai discutir unha mocion sobor do Pazo de Meirás, entre outros temas.

Pleno Ordinario de setembro, este luns 25 ás 12 da mañá

O Concello de Neda convoca o Pleno Ordinario do mes de setembro para este luns día 25 ás 12 da mañá.
Coma sempre, e convencidos de que os veciños temos moito que dicir na vida política do noso concello, vos animamos a asistir e a participar na sección de Rogos e Preguntas.

Antes debateranse dous puntos interesantes, o establecemento dos festivos municipais pra 2018 e unha moción do BNG sobor do Pazo de Meirás.

Comparte e difunde!

Xoves 7, Comision Informativa do Área de Servizos Sociais, Terceira Idade e Igualdade

Convocouse pra este vindeiro xoves as 13:00 horas, na Casa do Concello, a reunion da Comision De Area de Asuntos Sociais, Terceira Idade e Igualdade.

Lembrade que se tedes calquera consulta ou queixa pra trasladar a concelleira Pena, podedes remitirnola por correo (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) ou ben chamandonos ou por WhatsApp no numero de Moveneda .

Pleno de 2017-05-29 - Debate de orzamentos 2017

Vos deixamos o interesante video do pleno pleno ordianrio do pasado maio (2017-05-29) onde se discutiron os Orzamentos Municipais do anos 2017.

Roubos en Anca

A Guardia Civil ven de avisar de vários roubos perpetrados estes últimos días en casas na zona de Anca e Vilar, polo que pregan extremar precaucións e avisar tanto ó Cuartel de Fene (981 34 00 94) ou á Policia Local de Neda (639 151 417 / 981 380 039) no caso de detectar calquera movemento sospeitoso.

MOVENEDA levará várias propostas á vindeira Comisión de Área de Seguridade Cidadá ó rente destes acontecimentos.

Pleno ordinario de 2017-03-27, moción das eléctricas, moción medidas a prol de novos empadroamentos e declaración de apoio ao IES Castro da Uz.

Publicamos o video dun dos plenos mais interesantes da lexislatura. E un video longo, mais de hora e media, pero pensamos que paga a pena que vexades por vos mesmos que defende cada grupo.

Moveneda propuxo pra discusión e votación dúas mocións e unha proposta de acordo e declaración institucional. A primeira das mocións versaba sobre impoñer unha taxa as empresas eléctricas polo uso do espazo público. A segunda moción contiña unha serie de propostas de medidas pra favorecer o asentamento de novas poboación no Concello. A proposta de Declaracion Intitucional pedía o apoio do Pleno e do Concello ao IES Castro da Uz de As Pontes, no que a Xunta de Galicia suprimiu un ciclo de Bacharelato.

Aorde do día do pleno era a seguinte:

 • Aprobación da acta anterior.
 • Dación en conta dos decretos da alcaldía
 • Aceptación da cesion de un camiño en Liñares
 • Aceptación da cesion de un camiño en Bernés
 • Moción do PSOE relativa a distribucion dos recursos da Xunta aos concellos con criterios obxectivos e transparentes
 • Moción de MOVENEDA pra modificar a ordenanza fiscal Nº 8. Taxa as eléctricas.
 • Moción de MOVENEDA relativa ó fomento de empadroamento de persoas no Concello
 • Declaración Institucional de aopio ao Concello de As Pontes e o IES Castro da Uz
 • Rogos e preguntas

IMPORTANTE: modificacion do lugar da ITV Agricola: muda a San Isidro

IMPORTANTE: Dende o Concello de Neda avisan do cámbio de ubicación do servizo da ITV pra Vehículos agrícolas. Lembrade que estará presente no campo da festa de San Isidro, nos Pazos, o día 31 de marzo de 9:00 a 13:30 horas.

Máis artigos...

Subcategorías

 • Plenos

  Informacion dos plenos, convocatorias, actas, mocions, intervencions, rogos, preguntas, propostas dos veciños e grabacións en videos dos plenos...

 • Concellerias e Comisions Informativas de Area

  As Comisions Informativas de Area creanse pra estudar e informar dos asuntos que vaian ser sometidos á decisión do Pleno nas áreas que se indican e nas que se divide a accion das distintas areas de responsabilidade nas que o ALcalde delegou competencias. Todos os grupos políticos integrantes da Corporación tenrán dereito a participar, mediante a presencia de Concellais pertencentes ós mesmos, nas Comisións Informativas.

  O Alcalde é o presidente nato de todas as Comisions Informativas, pero pode delega-la súa presidencia efectiva nun Tenente de Alcalde ou responsable de Área ao constituirse cada unha delas.

  Principales competencias:

  • Emitir dictamen previo sobor dos asuntos da súa área de xestión que terán que ser sometidos ó Pleno da Corporación.
  • Informe e debate sobor de temas propostos pola Presidencia da Comisión.
  • Controlar as tarefas de goberno e gestión da área correspondente por medio de preguntas e interpelaciónns á Presidencia da Comisión.
  • Debater as liñass de actuación da área correspondente.
  • Economia e facenda

   Concelleiro: Ana Rosa Pena (PSOE)
   Comision informativa de area:
   Economia e facenda
   Calendario da comision: Ultimo xoves do mes ás 12:00
   Asistentes na comision:
   Montse Rico (PP), Cristina Bouza (Grupo Mixto)
   MOVENEDA - Concelleiro neste Área:
   Juan Carlos Pita
   MOVENEDA - Responsables de Area: Vicky Rodriguez, Cesar Martinez

   ¿Que competencias ten a Concellería de Economia e Facenda?

   A Concellería de Economía, Facenda ocúpase dos Presupostos e as Contas, de dictaminar sobor de asuntos e a administración dos ben municipais; a percepción da renta; a recadación dos impostos e a aplicación do xeito mais util pra os veciños dos fondos municipais. O responsable de goberno municipal e os concelleiros da oposición adscritos á Comision Delegara de Area, interveñen no estudo e dictame na sanción do Cálculo de Recursos e Presupuesto de Gastos (presupostos municipais) segundo o referido no artigo 34 do Decreto – Ley N° 6769/58. Dictaminan tamén no exame das contas do concello (Art. 65 Decreto Ley N° 6769/58) e intervendrán co seu asesoramento na contratación de prestamos (Art 46 do Decreto – Ley N° 6769/58).

  • Obras e servizos

   Concelleiro: Angel García (PSOE)
   Comision informativa de area:
   Obras e servizos
   Calendario da comision: 1º martes do mes ás 12:00
   Asistentes na comision:
   Roberto Rey (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   MOVENEDA Concelleiro neste area:
   Carlos Caaveiro

   Que competencias ten a Concellería de Obras e servizos?

   Entre as súas tarefas están a totalidade de actuacións e mantementos do concello: edificios municipais, colexios públicos, escolas infantís e rurais así coma os parques e xardíns. Tamén é a encarregada do control da infraestructura urbana e vial; das redes de suministro electrico, auga, gas e saneamento así coma da recollida do lixo; áreas recreativas, mobiliario urbano, etc.. Ademáis, esta concelleria debe prestarel apoio loxístico ó resto das concellerias.

  • Serv. sociais, 3ª Idade e Igualdade

   Concelleira: Ana Rosa Pena (PSOE)
   Comision informativa de area:
   Servizos sociais, 3ª Idade e Igualdade
   Calendario da comision: 2º venres do mes ás 12:30
   Asistentes na comision:
   Carmen Insua (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   MOVENEDA Concelleiro neste Área:
   Juan Carlos Pita
   MOVENEDA - Responsables de Area: Ruben Rio

   ¿Que funcions ten a Concelleria de Servizos Sociais, 3ª Idade e Igualdade?

   Os concellos apenas teñen competencias en materia de Sanidade, polo que a laboura principal da concelleria limítase é a promoción e concienciación cidadá cara os hábitos saludableis. No plano dos Servizos Sociais consideramos que compre impulsar politicas que melloren a calidade de vida dos veciños, facendoos participes ante os problemas e necesidades dos outros.

   Cómpre eiqui tern planos integrais cara os sectores da poboación con problemáticas específicas: Plano de Información y Orientación laboral, Plano de Participación Social e Plano de Atención a familias en risco de pobreza. Dende os Servizos Sociais debense xestionan tamén as solicitudes de prestacións, coma a Axuda a Domicilio e Asistencia, solicitude e xestion da Renta Mínima de Inserción ou Residencias e Centros de Día pra os maiones.

  • Traballo, Medio Rural, Sanidade e Relación coas Asociacións

   Concelleiro: Gonzalo Ferreiro (PSOE)
   Comision informativa de area:
   Traballo, Medio Rural, Sanidade e Relación coas Asociacións
   Calendario da comision: 1º xoves do mes ás 12:30
   Asistentes na comision:
   Roberto Rey (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   MOVENEDA Concelleira neste area:
   Carlos Caaveiro
   MOVENEDA - Responsables de Area: Alvaro Seco

   ¿Que competencias ten esta Concellería?

   Na Área de Traballo esta concellería ten o cometido o facilita-la inserción laboral dos veciños en situación de desemprego, especialmente aqueles colectivos con maior indice de paro coma mozos, mulleres, maiores de 45 años, persoas con discapacidade ou parados de longa duración.

   Na Área de Medio Rural se debera ter por obxetivos a realización de políticas encaradas á mellora da importantísima zona rural de Neda así coma potenciar o valor e rendimento económico deste territorio que representa máis do 80% de la superficie del Municipio. Asimesmo, debera colaborar coas concellerías de Turismo e Patrimonio pra preserva-la calidade paisaxística dun territorio privilexiado, ben comunicado, e con moitos enclaves de interese.

   Os concellos apenas teñen competencias en materia de Sanidade, polo que a laboura principal da concelleria é a promoción da Salúde a partires da prevención de actitudes e comportamentos de risco, planificando accions formativas e de concienciación cidadá cara os hábitos saludables. Debe impulsar a prevención e a promoción da saude, cunha fime aposta polas políticas sanitarias públicas, universais e de calidade. Asimesmo debe promover a responsabilidade personal e social e a participación individual e colectiva da población na súa propia saúde e na xestion participativa dos servizos e recursos.

   Asociacións

   No eido das Asociacións, cómpre canalizar a participación e involucrar a todas as asociacións nas actividades sociais, deportivas o culturais no concello.

  • Medioambiente, industria, comercio e xuventude

   Concelleira: Begoña Balsa (PSOE)
   Comision informativa de area:
   Medioambiente, industria, comercio e xuventude
   Calendario da comision: 2º venres do mes ás 12:30
   Asistentes na comision:
   Carmen Insua (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   MOVENEDA Concelleiro neste area:
   Juan Carlos Pita
   MOVENEDA - Responsables de Area: Paco Abraldes

   ¿Que competencias ten esta Concellería?

   A Concellería de Comercio ten a funcion de actuar e coordinar as relaciones entre os comerciantes e o Concello, cara a conquerir unha ordenación comercial eficiente e competitiva dentro do territorio municipal, potenciando p comercio tradicional, os mercados favoreciendo a sua consolidación coma función de vertebración urbana e social.


  • Educación, Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico

   Concelleira: Cristina Bouza(Grupo Mixto) (Helena Pardo ate o 29 de Setembro de 2016)
   Comision informativa de area:
   Educación, Cultura, Turismo e Patrimonio
   Calendario da comision: 3º venres do mes ás 13:00
   Asistentes na comision:
   Ana Rosa Pena (PSOE), Montse Rico (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   MOVENEDA - Concelleiro neste area:
   Juan Carlos Pita

   No eido da Educacion, esta concellería debe traballar a prol da educación pública, de calidade, laica, promotora da igualdade, participativa, inclusiva, galega e cooperativa, enténdo a materia dun xeito amplo, sen restrinxirse ós centros educativos, senón facendo que esta presente en todas as rúas, parques, dependencias, municipais, parroquias... O Concello debe conservar e mellorar os centros escolares, garantir a escolarización plena, o equipamento e os recursos didácticos das escolas municipais, promovendo o desenvolvemento dos servizos educativos complementarios, as funcións socioformativas, acombatendo a desigualdade, a pobreza e a exclusión tamén dende a educación, a aprendizaxe e o goce da música e a danza, a función orientadora, a extraescolar, o lecer formativo ou a alfabetización audiovisual e dixital, entre outras.

   Cultura

   A Área de Cultura encárgase de ofrecer á veciñanza estruturas, recursos e medios de participación para xestionar a cultura. O Concello debe dar soporte ás iniciativas culturais do concello e actuar en sitios onde non chegue a sociedade.

   Patrimonio

   No eirdo de Patrimonio esta concellería debe velar pola conservación do patrimonio historico, cultura e natural do concello, asi coma promocionalo e dalo a coñecer.

  • Deportes, Seguridade cidadá, transportes e Protección civil

   Concelleira: Antonio Seijo (Grupo Mixto)
   Comision informativa de area: Deportes, Seguridade cidadá, transportes e Protección civil
   Calendario da comision: 3º venres do mes ás 12:00
   Asistentes na comision:
   Gonzalo Ferreiro (PSOE), Roberto Rey (PP),
   MOVENEDA - Concelleiro neste area:
   Juan Carlos Pita

   As funcións de Seguridade Cidadá, Transportes e Protección Civil a desenrolar por esta concellería son:

   • Estudio de la delincuencia na localidade, e elaborar a estes efectos planos pra a prevención destes delitos e intensificando a vixilancia das zonas máis afectadas.
   • Ordeación e regulaciónn del tráfico, seguridade dos peóns, estacionamento dos vehículos e a circulación fluida dos mesmos, así­ coma a correcta siñalización vial.
   • Vixilar o cumplimiento dos Bandos, Ordeanzas e demáis disposicións do Concello, así coma a protección do medio ambente e mellora da calidade de vida.
   • Control da seguridade de edificios públicos, declarados de interese público e de establecimentos públicos
   • Coordina-la prestación do Servizo de Protección Civil, elaborando o Plano Municipal de Emerxencias e o Catálogo de Riscos.
   • Supervisión da inspección de industrias e instalacións calificadas coma nocivas, insalubres ou perigosas.
   • Establecer campañas de prevención e formación.

   No eido do Deporte esta concellería debe promove-la idea do deporte coma viá cara a saúde e como xeito de socialización. Debe impulsar á práctica deportiva a persoas que o teñen máis difícil: o deporte feminino, o deporte de persoas con discapacidade, persoas maiores ou deporte de base. No ámbito das infraestruturas deportivas, debe traballar pola optimización das instalacións existentes, con rehabilitación, modernización e mantemento, así coma creación de novos espazos.

Está eiquí: Home Informacion