Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Moveneda

Informacion e fomento da transparencia de contas, ingresos, gastos e da actividade de MOVENEDA

Contas e transparencia: en MOVENEDA damos conta do que facemos cos cartos publicos

 

 

 

Chegados a recta final da lexislatura, facemos un novo exercicio de rendición de contas e transparencia total da xestión dos cartos púbicos que recibe o grupo municipal e os vosos concelleiros.

Ingresos.

Como xa saberedes, ao ter dous concelleiros, temos consideración de GRUPO MUNICIPAL, e por iso, o Concello nos ingresa cada trimestre 738€, para sufragar gastos de funcionamento.

Ler máis...

Transparencia - Custes dos cargos politicos - Total MOVENEDA 2016

Seguindo coa nosa politica de transparencia publicamos hoxe, publicamos un resumo de custes e percepcions dos nosos concelleiros e do grupo municipal, coa sua totalizacion e desglose. As contas corresponden ao ano 2016 a data de 15 de Setembro.

Lembrade que ao ter dous concelleiros, MOVENEDA e Grupo Municipal, e por elo, e pra o seu funcionamento percebe 150€ mensuais que se liquidan trimestralmente.

Ler máis...

Transparencia - Custes dos cargos politicos - Total MOVENEDA 2015

Coma prometeu MOVENEDA e segundo a nosa politica de procurar a maxima transparencia coa informacion e as contas cos cartos publicos, publicamos un resumo de custes e percepcions dos nosos concelleiros e do grupo municipal, coa sua totalizacion e desglose. As contas corresponden ao ano 2015.

Lembrade que ao ter dous concelleiros, MOVENEDA e Grupo Municipal, e por elo, e pra o seu funcionamento percebe 150€ mensuais que se liquidan trimestralmente.

Custes e ingresos totais do ano 2015:

INGRESOS GRUPO MUNICIPAL

   

DATA

 

IMPORTE

31/08/2015

 

648

17/12/2015

 

948

     

SUBTOTAL GRUPO MUNICIPAL:

 

1.596,00 €

     

INGRESOS CONCELLEIROS/AS:

   
     

INGRESOS LETICIA IGLESIAS:

   

DATA

CONCEPTO

IMPORTE

05/08/15

ASIST. XULLO (2 PLENOS)

228,14

05/10/15

ASIST. SETEMBRO (1 PL + 1 COM)

142,59

05/11/15

ASIST. OUTUBRO (2 COMISIONS)

85,55

1/12/2015

ASIST. NOVEMBRO (2 PLENOS + 3 COMISIONS)

365,03

     

SUBTOTAL LETICIA IGLESIAS:

 

821,31

     

INGRESOS JUAN CARLOS PITA:

   

DATA

CONCEPTO

IMPORTE

05/08/15

ASIST. XULLO (2 PLENOS)

197,88

05/10/15

ASIST. SETEMBRO (1 PLENO)

98,94

05/11/15

ASIST. OUTUBRO (3 COMISIONS)

113,73

1/12/2015

ASIST. NOVEMBRO (2 PLENOS + 3 COMISIONS)

316,46

     

SUBTOTAL JUAN C. PITA:

 

727,01

     

SUBTOTAL CONCELLEIROS

 

1548,32

     

TOTAL GRUPO MUNICIPAL:

 

3.144,32 €

Memoria anual e declaracions de MOVENEDA ano 2015

Informe de contas, ingresos e gastos de MOVENEDA na campaña electoral das Municipais de 2015. Contas correspondentes ó ejercicio comprendido entre o 16 de abril e o 31 de nadal de 2015. Son catro documentos que podedes descargar nos seguintes enlaces:

Contas de gastos e ingresos da campaña electoral 2015

Publicamos hoxe as contas que presentamos ós veciños na asemblea aberta do día 19/06/2015. Son contas sen pechar a falla de contabilizar outras pequenas partidas e as devolucions por parte do Estado.

Taxas locais municipais para asambleas
- Casa da Cultura: 30€
- Salón usos múltiples Toeleira: 20€

Custes Campaña electoral
- Sobres e papeletas electorales (buzoneo): 152,46€
- Publicidade e combustible desprazamentos: 357,46€

Total gastos: 559,92 €

Nota: Todos estes gastos foron íntegramente sufragados coas aportacións d@s integrantes da candidatura e algúns simpatizantes.

 

Está eiquí: Home Moveneda