Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Educación, Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico

Concelleira: Cristina Bouza(Grupo Mixto) (Helena Pardo ate o 29 de Setembro de 2016)
Comision informativa de area:
Educación, Cultura, Turismo e Patrimonio
Calendario da comision: 3º venres do mes ás 13:00
Asistentes na comision:
Ana Rosa Pena (PSOE), Montse Rico (PP), Antonio Seijo (Grupo Mixto)
MOVENEDA - Concelleiro neste area:
Juan Carlos Pita

No eido da Educacion, esta concellería debe traballar a prol da educación pública, de calidade, laica, promotora da igualdade, participativa, inclusiva, galega e cooperativa, enténdo a materia dun xeito amplo, sen restrinxirse ós centros educativos, senón facendo que esta presente en todas as rúas, parques, dependencias, municipais, parroquias... O Concello debe conservar e mellorar os centros escolares, garantir a escolarización plena, o equipamento e os recursos didácticos das escolas municipais, promovendo o desenvolvemento dos servizos educativos complementarios, as funcións socioformativas, acombatendo a desigualdade, a pobreza e a exclusión tamén dende a educación, a aprendizaxe e o goce da música e a danza, a función orientadora, a extraescolar, o lecer formativo ou a alfabetización audiovisual e dixital, entre outras.

Cultura

A Área de Cultura encárgase de ofrecer á veciñanza estruturas, recursos e medios de participación para xestionar a cultura. O Concello debe dar soporte ás iniciativas culturais do concello e actuar en sitios onde non chegue a sociedade.

Patrimonio

No eirdo de Patrimonio esta concellería debe velar pola conservación do patrimonio historico, cultura e natural do concello, asi coma promocionalo e dalo a coñecer.

Comision de Area de Educación: cumprimento da Memoria Historica

Celebrase as 12:00 horas a reunion da Comision de Area de Educación, Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico presidida pola concelleira do Grupo Mixto Cristina Bouza. Na reunion, entre outros temas, vaise tratar levar a funcionamento a mocion presentada por MOVENEDA pra dar cumprimento a Lei de Memoria Historica no noso concello. Pra elo, imos presentar unha proposta pra a composicion da Comision de Estudo que se vai constituir e pra as labouras a levar a cabo.

Pra esta Comision, Moveneda propora que a presidencia seña ocupada polo Alcalde ou o concelleiro delegado de area. Tamen que se integre coma parte da Corporacion un representante por cada grupo municipal que votou favorablemente a mocion. Coma experto e apoio academico e historiografico MOVENEDA propon a Don Eliseo Fernandez, historiador e presidente do Ateneo Ferrolan, que xa ten publicado, xunto con Carlos Castro, varios artigos na Revista de Neda; e a Doña Mª Teresa Perrez Grueiro, veciña de Neda e representante da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, entidade que xa organizou actividades no concello e no instituto.

MOVENEDA vai propoñer que esta comision elabore un estudo da situacion e dos vestixios fascistas ainda presentes no noso concello e que se fagan actos publicos pra explicar os motivos da retirada.

Asimesmo, MOVENEDA cree necesaria a implicacion da mocidade, por elo instaremos a Concelleria a contactar co departamento de Historia do IES Fernando Esquio pra que colaboren coa comision e se organicen actos e no centro, como xa se fixo anteriormente.

Primeira Comision Informativa da Area de Cultura, Educación e Turismo, 2015-10-20

Convocada pra o 2015-10-20, no dia de hoxe tiovo lugar a primeira reunion da Comision Informativa da Area de Cultura, Educación e Turismo. Coma primiro ponto da orde do fia, fixouse a periodicidade da Comision para o terceiro xives de cada mes as 13:00 horas.

A reunion de hoxe iniciouse as 13:35, e a ela asistiron Helena Pardo coma concelleira da area do  Goberno Tripartido, Ana Rosa Pena polo PSOE, Juan Carlos Pita por MOVENEDA, Montse Rico (PP) e facendo as funcions de secretario da Comision Eulogio.

MOVENEDA fixo varias preguntas polo asunto da Escola Infantil. Preguntada a concelleira pola data prevista de apertura, informou a comision que se aprobou a convocatoria para que dúas empresas elaboren o plan viabilidade (1-½ mes de elaboración) para ver a demanda existente (de momento sobre 20 solicitudes), custo de funcionamento, taxas a fixar, etc. A continuación concurso para a xestión, co que ata finais do 1º semestre de 2016 non esperan ter todo listo. Aínda falta a dotación da cociña e do parque exterior. Estase a facer con subvención de Consellería de Servizos Sociais.

Ler máis...

Está eiquí: Home Educación, Cultura , Turismo e Patrimonio Histórico