A necesidade da rendicion de contas permanente

“Rendición de contas” e un térmo que traduce de xeito limitado o significado da verba anglosaxona accountability, que en inglés significa “o estado de ser sujeito a obligación de reportar, explicar ou xustificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser sujeito e responsable pra dar contas e respostar preguntas (answerable)”

 

A rendición de contas en política significa “a obriga de todos os servidores públicos de dar contas, explicar e xustificar os seus actos o público, que e o último depositario da soberanía nunha democracia”. Por elo a rendición de contas e “o requerimento pra que os representantes den conta e resposten fronte aos representados sobor do uso dos seus poderes e responsabilidades, actúen coma resposta as críticas ou requerimientos que lles son sinalados, e acepten responsabilidade no caso de erros, incompetencia ou engano” . A rendición de contas no ámbito político es un concepto de duas dimensions que denota, por un lado, a obriga dos representantes políticos e os funcionarios públicos de informar e xustifica-los seus actos, e polo outro, a capacidade pra impor sancions negativas os representantes que violen certas normas de conducta. E fundamental recoñecer o dereit ciudadan de recebir información e a obrigac dos representantes publicos electos de proveela, poñendo todos os mecanismos pra supervisa-los actos de goberno.

 

Pra MOVENEDA, render contas significa responsabilidade no senso etico e tamén no social- jurídico ao seren responsables de algo ante alguen; implica o sentido de información obligada e de información sobor do cumprimiento ou incumprimiento da responsabilidade asumida.

 

Por todo elo, pra MOVENEDA, a rendición de contas definese coma a obriga permanente dos mandatarios a informar os seus mandantes ou principales dos actos que levan a cabo coma resultado dunha delegación de autoridade e de soberania popular.