Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

O goberno do Concello de Neda volve contar medias verdades e trata de enganar os veciños

Non é certo que haxa un aforro de 450€ mensuais na factura da recollida de cartón e papel. A realidade é que na nova contratación de servizo, á empresa AMBIGAL 360 SL, a frecuencia de baleirado dos contedores pasa de ser #semanal a #quincenal. Metade de servizo, metade de prezo.

O alcalde Alvariño trata de facer pasar como aforro o que realmente é un empeoramento notable do servizo, que é evidente en moitos puntos de recollida onde se acumulan os restos e os contenedores permanecen cheos durante semanas.

Por outra banda, MOVENEDA ten moitas dúbidas sobre o xeito como se fixo a nova contratación, posto que pensamos incumpre a concesión de recollida de basuras á empresa Transportes Benigno Rodríguez, que ten a competencia exclusiva da recollida de todos os residuos de Neda. Os intentos de trocear a concesión para darlla a dedo a outras empresas, esquivando os procedimentos de licitación pública, non nos parece o xeito máis transparente de xestión municipal.

Por todo isto, esiximos ao alcalde Alvariño que nos informe a todos os veciños con veracidade e transparencia.

Está eiquí: Home Urbanismo, Obras e Servizos O goberno do Concello de Neda volve contar medias verdades e trata de enganar os veciños