Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Pleno extraordinario: Convenio de transporte metropolitano

Publicamos o video do Pleno Extraordinario do Concello de Neda celebrado onte martes 3 de novembro. O punto único da orde do día era a votación da adhesión de Neda ó Convenio de Transporte Metropolitano da area de Ferrol proposto pola Xunta de Galicia, que regula o servizo, prezos e bonificacións do transporte público.

O pleno só durou 8 minutos, porque a exposición de motivos do alcalde foi breve xa que únicamente puido dicir que era necesario e era bon para Neda. Por parte da oposición, o PP non fixo preguntas e votou a favor. Polo grupo mixto, a Concelleira do BNG Neda, Cristina Bouza, non asistiu ó pleno.

Por parte de MOVENEDA, o concelleiro Juan Carlos Pita efectuou várias preguntas sobre as negociacións que levou a cabo o concello e pola fórmula aplicada para calcular a achega que Neda aporta neste convenio. A estas preguntas, o alcalde Alvariño non deu mais resposta que repetir a exposición: "é bon para Neda e se leva facendo así moitos anos". O concelleiro Pita tamén destacou a actitude antidemocratica do Concelleiro encargado da Area de Transportes, José Manuel Sanmartín, que na Comision de Área da semana pasada se negou a informar ós concelleiros sobre este Convenio de Transporte

A adhesión foi aprobada cos votos a favor de PSOE e PP, e a abstención de MOVENEDA

Está eiquí: Home Plenos Pleno extraordinario: Convenio de transporte metropolitano