Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Puntualizacións sobre o anuncio do Concello de Neda á praza ofertada para a biblioteca municipal

Esta semana saíu publicada a adxudicación do contrato para cubrir a praza vacante da Biblioteca  de Neda. Este concurso foi gañado pola empresa GRUPO EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO, cunha oferta de 21.500€.

Agora vemos en varios portais de emprego o anuncio para cubrir esta praza destinada a persoas cunha discapacidade dun 33% e por un #salario BRUTO ANUAL entre 10.000 e 14.000 €, en xornada partida de 31 a 40 h semanais, o que supón un salario similar ao que cobran os concelleiros do PSOE pola asistencia ás 4 reunións mensuais de delegados de área.

Esta empresa vai levar como mínimo 7.500 € deses cartos, que deberían ir á nómina integra da persoa que faga ese traballo, porque a contratación de persoas con discapacidade ten bonificacións nas súas cotizacións á seguridade social.

Na anterior lexislatura MOVENEDA presentou unha proposta, que foi rexeitada, para incluír claúsulas nestas licitacións para que o persoal que traballe para o concello a través de empresas privadas, o faga en condicións dignas e ben pagadas, como se fora persoal propio do Concello.

Non é ético que o goberno municipal do partidoque di ser solicialista e obreiro siga adiante con este tipo de prácticas, Con este tipo de contratación o goberno do PSOE no Concello de Neda segue a contribuír a precarización e explotación laboral dos traballadores en Neda. Unha vergoña.

Está eiquí: Home Educación, cultura, patrimonio, turismo, mocidade e deportes Puntualizacións sobre o anuncio do Concello de Neda á praza ofertada para a biblioteca municipal