Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Transparencia - Custes dos cargos politicos - Total MOVENEDA 2016

Seguindo coa nosa politica de transparencia publicamos hoxe, publicamos un resumo de custes e percepcions dos nosos concelleiros e do grupo municipal, coa sua totalizacion e desglose. As contas corresponden ao ano 2016 a data de 15 de Setembro.

Lembrade que ao ter dous concelleiros, MOVENEDA e Grupo Municipal, e por elo, e pra o seu funcionamento percebe 150€ mensuais que se liquidan trimestralmente.

 

Custes e ingresos totais no que vai de ano 2016:

CONTAS GRUPO MUNICIPAL MOVENEDA
     
INGRESOS GRUPO MUNICIPAL
DATA   IMPORTE
30/03/2016 SUBV. GRUPO MUN 1º TRIM 2016 738
03/07/2016 SUBV. GRUPO MUN 2º TRIM 2016 738
     
SUBTOTAL GRUPO MUNICIPAL:   1.476,00 €
     
INGRESOS CONCELLEIROS/AS:    
     
INGRESOS LETICIA IGLESIAS:    
DATA CONCEPTO IMPORTE
01/02/2016 ASIST. XANEIRO 2016 (1 PLENO + 1 COMISION) 0
01/03/2016 ASIST. FEBREIRO 2016 340,95
30/03/2016 ASIST. MARZO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) 238,15
02/05/2016 ASIST. ABRIL 2016 0
02/06/2016 ASIST. MAIO 2016 (2 COMISIONS) 86,6
30/06/2016 ASIST. XUÑO 2016 151,55
01/09/2016 ASIST. XULLO (1 PLENO) 108,25
     
SUBTOTAL LETICIA IGLESIAS:   925,50 €
     
INGRESOS JUAN CARLOS PITA:    
DATA CONCEPTO IMPORTE
01/02/2016 ASIST. XANEIRO 2016 (1 PLENO + 5 COMISIONS) 296,82
01/03/2016 ASIST. FEBREIRO 2016 (1 COMISIONS) 39,58
30/03/2016 ASIST. MARZO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) 217,67
02/05/2016 ASIST. ABRIL 2016 (3 COMISIONS) 118,73
02/06/2016 ASIST. MAIO 2016 (1 PLENO + 3 COMISIONS) 217,67
30/06/2016 ASIST. XUÑO 2016 (2 COMISIONS) 79,15
02/08/2016 ASIST. XULLO 2016 (1 PLENO + 1 COMISIONS) 138,52
01/09/2016 ASIST. AGOSTO 2016 (1 PLENO) 98,94
     
SUBTOTAL JUAN C. PITA:   1.207,08 €
     
INGRESOS CARLOS CAAVEIRO:    
DATA CONCEPTO IMPORTE
  ASIST. AGOSTO/SETEMBRO (2 PLENOS)  
     
SUBTOTAL CARLOS CAAVEIRO:   0,00 €
     
TOTAL GRUPO MUNICIPAL:   2.132,58 €
Está eiquí: Home Moveneda Transparencia - Custes dos cargos politicos - Total MOVENEDA 2016