Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

MOVENEDA PROPÓN UN PLAN DE REACTIVACION E RESCATE SOCIAL URXENTE

Esta pendente a aprobación do Orzamento 2020 para este ano. Sen non se reforma, non vai ser válido para afrontar a realidade. Estamos nunha situación excepcional que require de medidas excepcionais. Isto fai necesario modificar o orzamento para ter recursos. Segundo o goberno municipal, están as contas #saneadas, polo tanto, entendemos que non hai impedimento algún para mudar os criterios de investimentos e gastos. É o momento do RESCATE SOCIAL de veciños, autónomos e empresas. O concello pode e debe dar resposta á emerxencia social e económica que estamos a vivir.


Dende MOVENEDA propoñemos un primeiro plan, que ciframos nuns 200.000 euros.

 1. Liberación inmediata de 35.000€, reducindo a partida das retribucións dos membos do goberno municipal, anulando a suba do 25% aprobada no ano pasado.
 2. BONOS DE EMERXENCIA (de ata 200€/mes), para compras en alimentación, medicamentos, alugueiro/hipoteca de vivenda habitual, pago de recibos de electricidade e gas.... a persoas que viran reducidos considerablemente os seus ingresos.
 3. Acabar co FENDA DIXITAL, mediante BONOS para cubrir os gastos derivados da cota de internet e dotando de EQUIPOS INFORMATICOS ós alumnado de familias con ingresos reducidos.
 4. Servizo municipal de ASESORAMENTO individualizado á veciñanza para tramitar outras axudas complementarias doutras administracións (autónomos, parados, empregados/as do fogar, ERTE s ´ ...)
 5. Medidas de apoio á agricultura, gandería, pesca e marisqueo, como crear canles para que os productores locais achegen o seu productos o consumidor. Elaborar unha listaxe dos produtores locais que se queiran participar nesta iniciativa e darlle publicidade mediante un bando informativo e a páxina web do concello.
 6. REDUCIR o IBI das explotacións gandeiras/agrícolas nun 95%.
 7. Exención ou rebaixa dos impostos municipais deste ano, e se a situación se mantén, do ano 2021, para aquelas persoas e empresas que viran reducidos considerablemente os seus ingresos económicos.
 8. SUBVENCIÓNS DIRECTAS 1.050€ cando a actividade se reducira nun 75% e 525€ para os que sufriron reduccion entre o 50% e ó 75%.
 9. APOIO á HOSTELERÍA e o COMERCIO: BONIFICACIÓN do 100% do IBI do establecemento, se é en propiedade ou ós arrendadoress de locais comerciais que condonasen o alugueiro.
 10. Bonificación da taxa do LIXO.
 11. Habilitar ASESORAMENTO especializado para tramitar outras axudas provinciais, autonomicas ou estatais que se poidan habilitar de aquí en diante.

MOVENEDA ven de rexistrar no concello a proposta para discutila coas demais forzas politicas e levala ó vindeiro Pleno do Concello de Neda

 

Está eiquí: Home MOVENEDA Moveneda Propostas, denuncias e comunicados dos veciños MOVENEDA PROPÓN UN PLAN DE REACTIVACION E RESCATE SOCIAL URXENTE