Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

A Xunta Electoral apercibe a Alvariño para que cumpla as normas electorais

MOVENEDA denunciou ante a Xunta Electoral de Zona as publicacións do goberno municipal de Concello de Neda porque considerabamos que tiñan intención electoralista e confunden o ámbito institucional e o partidista.
A XEZ nos da a razón emitindo unha resolución que obriga ó cese e retirada inmediata de ditas noticias dos medios de comunicación do Concello en tanto non remate o período electoral. A XEZ considera que vulneran a instrucción da Xunta Electoral Central que prohíbe que institucións e cargo públicos emitan mensaxes electoralistas.
Ademáis require ó alcalde Angel Alvariño para que dea inmediato cumprimento a este acordo baixo apecibimento de incurrir en delito de desobediencia.

Está eiquí: Home Comunicados Oficiais A Xunta Electoral apercibe a Alvariño para que cumpla as normas electorais