Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Video do Pleno Ordinario do 22 de outubro

Publicamos o video do Pleno Ordinario do Concello de Neda celebrado o pasado 22 de outubro de 2018. Neste pleno se deu aprobacion as proposta de adxudicacion das licitacions dos contratos de limpeza de edificios e locais municipais. Tamen o contrato do servizo de Axuda no Fogar.

Tamén se votaron varias mocións. Entre elas unha do BNG en apoio as persoas encausadas pola protesta no Pazo de Meiras.

Neste pleno, o Alcalde Alvariño non vetou as mocións de MOVENEDA, como aconteceu no anterior pleno. Debatironse e votaronse as seguintes:

- Moción presentada anteriormente, en concreto en marzo de 2017 e que estaba pendente de votación, para a modificación da ordenanza número 8 para dotar o Concello de Neda de ferramentas legais para cobrarlle un imposto as empresas electricas polo uso do dominio público. O PSOE, o PP e CG (Antonio Seijo) votaron en contra, o BNG abstivose. Deste xeito, estes grupos políticos prefiren que Neda quede atrás no proceso que seguen concellos como o de Naron ou o de Arteixo (gobernado polo PP) que xa teñen estas ferramentas e que permiten recaudar impostos a estas empresas e asi aliviar os que nos cargan os veciños.
A quen defenden o PSOE e o PP, as electricas ou á veciñanza?

A outra moción debatida foi a da defensa do sistema público de pensións. Esta moción foi presentada pola asamblea comarcal da Plataforma Estatal de Defensa das Pensións Públicas, e MOVENEDA asumíu a súa defensa. PP e PSOE volveron a poñerse dacordo para rexeitala.

A terceira moción de MOVENEDA pedía que nos procesos de contratación do Concello se incluisen nas valoracións de ofertas criterios sociais, medioambianentais, etc e non só se valore o factor prezo. Entre outras cousas pediamos que se valorase positivamente que as empresas licitadoras tivesen maioria de contratos fixos, maioria de contratos a tempo completo, que cumplisen a paridade de xénero, que non tivesen despidos improcedentes ou non contratasen a traves de ETTs. Todo medidas para protexer ao persoal das mesmas, que en definitiva son tamén parte da veciñanza do Concello.
Tamen pediamos que se valorase positivamente nos procesos de contratacion cuestions medioambientais, e mesmo que as empresas estiveses dotadas e aplicasen procedimentos de normalizacion linguistica.

PP e PSOE votaron en contra.

ROGOS E PREGUNTAS

Por ultimo no turno de rogos e preguntas, MOVENEDA volveu a facer a laboura de control democratico da accion de goberno con una bateria de preguntas e cuestions, toda vez que este tripartito segue a incumplir o acordado e non celebra as Comisións Informativas de Area, boicoteando a normal laboura de control  da oposicion (da que traballa.)

No turno de interpelacións dos veciños a corporacion houbo duas interveción destacadas.
Dous veciños denunciaron a situacion da Agrupacion Parroquial, onde supostamente houbo un desfalco de cartos e acusacions cruzadas.

Tamen unha veciña interpelou o alcalde pedindo explicacións por no ser atendida en galego polos funcionarios do Concello. As desculpas e o compromiso do Alcalde de aclarar e corrixir o asunto, voaron polos aires coa intervención fóra de tono da Tenente de Alcalde Ana Rosa Pena, que chegou incluso a acusar á veciña de mentir, tal e como se recolle no vídeo.

Está eiquí: Home Plenos Video do Pleno Ordinario do 22 de outubro