Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Video do Pleno Ordinario do Concello Neda, 2018-05-28

Publicamos o video do ultimo pleno ordinario do Concello de Neda celebrado o pasado  2018-05-28 Pleno Ordinario Concello Neda

Os puntos debatidos foron:

  • Aprobación da acta anterior.
  • Dacion en conta dos decretos da Alcaldía.
  • Rectificacion anual do inventario municipal de ben e dereitos.

Xa como temas de mais calado:

  • Aprobacion da Ordenanza Municipal de axudas á rehabilitación de vivendas no casco antigo de Neda
  • Adhesion o Protocolo de actuacion da Xunta e a FEGAMP para fomento de creacion de empresas.
  • Modificacion da Ordenanza Nº1 sobre bens inmobles IBI
  • Modificacion da Ordenanza Nº3 do imposto de contruccions ICIO
  • Modificacion da Ordenanza Nº14 do imposto de actividades economicas IAE
  • Modificacion da Ordenanza Nº16 das taxas de utilizacion de pavillon e ximnasio municipal, escolas deportivas e culturais e sauna.

E por ultimo tivo lugar o turno de Rogos e Preguntas, no que os veciños, a traveso dos concelleiros de MOVENEDA, exercimos a necesaria laboura de control democrático da accion de goberno.

Está eiquí: Home Plenos Video do Pleno Ordinario do Concello Neda, 2018-05-28