aclaracións ó proceso de reclamacións avaría telefónica

Durante a reunión de afectados de onte día 11 de outubro pola avaría sufrida en xuño, e ante o envío de comunicacións desde a oficina de Consumo da Xunta coa apertura dun prazo de alegacións de 10 días hábiles contra os abonos efectuados pola empresa telefónica os técnicos de ACOUGA explicaron o seguinte:

1. Se no prazo dos 10 días seguintes á recibir a notificación NON ALEGAMOS NADA contra as cantidades aboadas por Telefónica, quere decir que xa estamos dacordo co recibido e a reclamación darase por finalizada.

2. Se polo contrario NON ESTAMOS DACORDO coas cantidades recibidas, dentro deste prazo debemos presentar un documento de alegacións, por rexistro de entrada no Concello de #Neda ou por correo electrónico, no que expresemos o noso rexeitamento a estas cantidades, e que conleva que a reclamación ante Consumo seguirá adiante. Nun prazo duns meses seremos citados para acudir a un acto de arbitraxe na oficina de Consumo en Ferrol e no que un árbitro será o que fixe a indemnización á que cada un ten dereito a percibir en función da súa cuota mensual.

3. Para que desde ACOUGA poidan seguir adiante coa denuncia presentada ante a Comisión Nacional de Mercados y Competencia e que agora os derivan á Oficina de Atención de Usuarios de Telecomunicaciones necesitamos que asinedes un documento de autorización de representación e acompañalo dunha copia do DNI e que podedes facernolo chegar deixándonolo no buzón de correo de MOVENEDA que hai na planta baixa do Concello, enfronte da Policía Local.

Os documentos de alegacións e o da autorización de representación (que figuran abaixo) poderedes descargalos desde a nosa páxina web moveneda.org ou poñéndovos en contacto con nós e trataremos de achegarvolos.