Memoria anual e declaracions de MOVENEDA ano 2015

Informe de contas, ingresos e gastos de MOVENEDA na campaña electoral das Municipais de 2015. Contas correspondentes ó ejercicio comprendido entre o 16 de abril e o 31 de nadal de 2015. Son catro documentos que podedes descargar nos seguintes enlaces: