Asignacions municipais a concelleiros e grupos municipais da oposicion.

O Concello de Neda asigna varias partidas aos concelleir@s e aos grupos municipais. As percepcións que cada concelleir@ da oposición son as seguintes:

Polo tanto a media mensual quedaría nuns 213 €, facendo un Total anual de 1860+696= 2556 €

Como grupo político municipal se percibe unha cantidade mensual de 246 € (anual 2952 €), que se liquida trimestralmente, e que está pensada para que os distintos grupos afronten os gastos de funcionamento: copias, telefono, internet. En total, e por poñer un exemplo, o custe total anual MOVENEDA será duns 5.500 € aprox.