Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

Asignacions municipais a concelleiros e grupos municipais da oposicion.

O Concello de Neda asigna varias partidas aos concelleir@s e aos grupos municipais. As percepcións que cada concelleir@ da oposición son as seguintes:

  • Asistencia Plenos Ordindarios (1 pleno cada 2 meses): 116 € (Total plenos anual: 116 x 6 = 696 €)
  • Asistencia comisións informativas mensuais (excepto verán): 46,50 €. Dependerá do número de comisións das que forme parte. No caso de MOVENEDA, en principio, cada un d@s nos@s concelleir@ asistirá mensualmente a 4 o que supón uns 186 € (Total comisións informativas ao ano 186 x 10= 1860 €)

Polo tanto a media mensual quedaría nuns 213 €, facendo un Total anual de 1860+696= 2556 €

Como grupo político municipal se percibe unha cantidade mensual de 246 € (anual 2952 €), que se liquida trimestralmente, e que está pensada para que os distintos grupos afronten os gastos de funcionamento: copias, telefono, internet. En total, e por poñer un exemplo, o custe total anual MOVENEDA será duns 5.500 € aprox.

Está eiquí: Home Concello Asignacions municipais a concelleiros e grupos municipais da oposicion.