Transparencia - Custes dos cargos politicos - Total MOVENEDA 2015

Coma prometeu MOVENEDA e segundo a nosa politica de procurar a maxima transparencia coa informacion e as contas cos cartos publicos, publicamos un resumo de custes e percepcions dos nosos concelleiros e do grupo municipal, coa sua totalizacion e desglose. As contas corresponden ao ano 2015.

Lembrade que ao ter dous concelleiros, MOVENEDA e Grupo Municipal, e por elo, e pra o seu funcionamento percebe 150€ mensuais que se liquidan trimestralmente.

Custes e ingresos totais do ano 2015:

INGRESOS GRUPO MUNICIPAL

   

DATA

 

IMPORTE

31/08/2015

 

648

17/12/2015

 

948

     

SUBTOTAL GRUPO MUNICIPAL:

 

1.596,00 €

     

INGRESOS CONCELLEIROS/AS:

   
     

INGRESOS LETICIA IGLESIAS:

   

DATA

CONCEPTO

IMPORTE

05/08/15

ASIST. XULLO (2 PLENOS)

228,14

05/10/15

ASIST. SETEMBRO (1 PL + 1 COM)

142,59

05/11/15

ASIST. OUTUBRO (2 COMISIONS)

85,55

1/12/2015

ASIST. NOVEMBRO (2 PLENOS + 3 COMISIONS)

365,03

     

SUBTOTAL LETICIA IGLESIAS:

 

821,31

     

INGRESOS JUAN CARLOS PITA:

   

DATA

CONCEPTO

IMPORTE

05/08/15

ASIST. XULLO (2 PLENOS)

197,88

05/10/15

ASIST. SETEMBRO (1 PLENO)

98,94

05/11/15

ASIST. OUTUBRO (3 COMISIONS)

113,73

1/12/2015

ASIST. NOVEMBRO (2 PLENOS + 3 COMISIONS)

316,46

     

SUBTOTAL JUAN C. PITA:

 

727,01

     

SUBTOTAL CONCELLEIROS

 

1548,32

     

TOTAL GRUPO MUNICIPAL:

 

3.144,32 €