Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

2015-10-29, primeira reunion da comision de area de facenda

No dia de hoxe, o concelleiro de MOVENEDA, Juan Carlos Pita, veu a ser convocado a asistir a primeira reunion da Comision Informativa de Facenda, as 12:30 da mañan na Casa do Concello.

O concelleiro vai presentar unha bateria de preguntas e solicitudes de información que nos permita os veciños iniciar un procedimento de Auditoría Cidada, toda vez que o grupo de goberno actual ven a negarse sistematicamente a este necesario procedimento de control democratico.

Está eiquí: Home Economia e Facenda 2015-10-29, primeira reunion da comision de area de facenda