Qué é MoveNeda?

MoveNeda é unha iniciativa política popular, aberta, participativa e asamblearia.

Cal é o obxetivo?

Informar, concienciar e fomenta-la participación política de todos os veciños nas decisións do concello

Cómo funciona?

MoveNeda baséase nun funcionamento democrático e asembleario, onde a opinión e decisión de cada veciño conta.

Cómo participar?

Acode ás asembleas abertas. Consulta eiqui as convocatorias ou contacta cos teus concelleiros de MoveNeda.

A alcaldia

Un alcalde é un cargo público que se atopa á fronte da administración política dunha cidade, concello ou pueblo. Existe unha ampla variedade de regulacións xurídicas desta figura, tanto no relativo as suas competencias e responsabilidades como ao xeito no que o alcalde é escollido.

O alcalde ten un mandato que dura catro anos e pode ser reelexido. A súa obriga consiste en defender os intereses dos  seus conciudadáns mediante a execución das políticas locáis que teñan por obxetivo a mellora da súa calidade de vida.

O alcalde dirixe a administración municipal, preside e representa ó concello. é elexido entre os concelleiros por maioría absoluta, os cuais son á súa vez elexidos polos veciños.

Existen tres fórmulas de eleccións, dependendo do número de habitantes do concello. Si existe un réxime de concello aberto (menos de 100 habitantes), os veciños elixen ó alcalde directamente por maioría, iste también se coñece polol nombre de postor ou alcalde pedáneo.

Se o concello ten unha población entre 100 e 250 habitantes, escóllese polo método de listas abertas. nunha mesma papeleta figuran os candidatos de todos os partidos, e os electores deberán seleccionar un determinado número deles. Os máis votados serán nomeados concelleiros, os cuais, posteriormente, elexirán ó alcalde.

En el resto de los casos, los partidos concurren en listas cerradas. La asignación de concejales se realizará en función del Sistema D'Hont, concejales que, serán los que posteriormente elijan al alcalde de entre generalmente, los cabezas de lista de cada partido. Si el partido ganador ha obtenido la mayoría absoluta de los concejales, en la posterior votación entre los ediles para elegir alcalde no habrá problema en que este pertenezca a la formación política ganadora. Si por el contrario, nadie ha obtenido la mayoría absoluta de los concejales, se busca el establecimiento de pactos entre los partidos para conformar mayorías de gobierno estables, y como resultado de estos no necesariamente el alcalde ha de pertenecer al partido con mayor número de concejales. Pero si ninguno de los pactos resulta en mayoría absoluta, aunque estos pactos sean claramente mayoritarios y superen con creces a los resultados de otros pactos o listas, es proclamado Alcalde el concejal que encabeza la lista que ha obtenido el mayor número de votos en el municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo.

El alcalde tiene toda una serie de facultades, algunas de ellas son delegables. Está asistido por un órgano colegiado que recibe en la actualidad el nombre de Junta de Gobierno Local y está formado por un número no superior a un tercio del número legal de miembros del Pleno. Corresponde al alcalde el nombramiento del teniente de alcalde.

Alcaldes democráticos de Neda

1931   Valentín Gómez Pita
1979   José Carlos Pita López (ADNI)
1983   José Carlos Pita López (ADNI)
1987   José Carlos Pita López (ADNI)
1991   José Carlos Pita López (PSdeG)
1995   José Carlos Pita López (PSdeG)
1999   José Carlos Pita López (PSdeG)
2003   José Carlos Pita López (PSdeG)
2007   José Ignacio Cabezón Lorenzo (TEGA)
2011   José Ignacio Cabezón Lorenzo (PPdeG)
2015   Ángel Alvariño Saavedra (PSdeG)
Está eiquí: Home A alcaldia